بسته مشاوره کنکور سراسری

بسته مشاوره کنکور سراسری

10.000.000 تومان

توسط : همراه تحصیلی

قابل استفاده پس از خرید محصول

درباره این محصول نظر بدهید

مشاوره کنکور سراسری به منظور راهنمایی و برنامه ریزی درسی توسط مشاورین مجرب و نفرات برتر کنکور در مرکز همراه تحصیلی انجام می شود. در روند مشاوره کنکور سراسری ابتدا جلسه معارفه و تعیین سطح داوطلب انجام می شود و سپس با توجه به سطح هر داوطلب و شرایط او برنامه ریزی درسی مناسب برای داوطلب کنکور انجام می شود. 

مدت زمان مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری برای داوطلبان در این محصول تا روز کنکور سراسری است و مشاوران بصورت هفتگی با داوطلبان در تماس خواهند بود و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای هر داوطلب انجام می شود و هر هفته ارزیابی داوطلبان کنکور بر اساس برنامه هفتگی انجام می شود.

جلسات مشاوره و برنامه ریزی کنکور بصورت حضوری و غیر حضوری انجام می شود و پس از شناسایی مشکلات داوطلبان مشاور با هماهنگی با مدرسان مجرب مرکز رفع اشکال درسی را برای داوطلبان انجام خواهند داد.

مشاهده همه

یک نظر بنویسید

ارسال