شرایط پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی اعلام شد

29 دی 1400