نگاهی به آمار دانشجویان وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

21 دی 1400

📊نگاهی به آمار دانشجویان وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

🔹قریب به ۳۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تحصیل می‌کنند

🔹از این تعداد ۲۳۴ هزار نفر دانشجوی مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی هستند و ۵۱ هزار نفر در تحصیلات تکمیلی تحصیل می‌کنند.

🔹قریب به ۳۰۹ رشته مقطع فعال در سطح کشور وجود دارد و در ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی دولتی در سراسر کشور، دانشجویان در این رشته‌ها تحصیل می‌کنند.

🔹تنها حدود ۲۰ هزار عضو هیئت علمی در سراسر کشور وجود دارد و نسبت دانشجو به استاد ۱۴.۲ به ۱ می‌باشد.