برگزاری تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد 1400

22 دی 1400

برگزاری تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد 1400 از روز چهارشنبه مورخ 22 دیماه تا روز دوشنبه 27 دیماه آغاز گردید.

متقاضیانی که در آزمون ارشد 1400 شرکت کرده اند و مجاز به انتخاب رشته شده اند و جزو  پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 1400 هستند می توانند در این مرحله از پذیرش شرکت نمایند.