ثبت نام دوره جامع کنکور 1402 با برترین اساتید کشور آغاز شد. برای کسب اطلاعات کلیک کنید.

فردا، برگزاری مصاحبه لیسانس به پزشکی 1401 - 1402

6 شهریور 1401

باتوجه به اطلاعیه منتشر شده در سایت معاونت پزشکی دانشگاه تهران  متقاضیان پذیرفته شده در آزمون کتبی لیسانس به پزشکی باید برای حضور در جلسه مصاحبه فردا 7 شهریور ماه راس ساعت 8 صبح تا 13 ظهر در مرکز مهارت های بالینی ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.