دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته منتشر شد

1 تیر 1401
سازمان سنجش به منظور اطلاع داوطلبان از لیست رشته محل‌های کارشناسی ارشد دانشگاه ها  دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 را در تاریخ 31 خرداد ماه  انتشار داد.
داوطلبان تا تارخ 4 تیر ماه 1401 مهلت دارند برای انتخاب رشته اقدام کنند.