انتشار کارت ورود به جلسه آزمون لیسانس به پزشکی 1401 - 1402

3 مرداد 1401

انتشار کارت ورود به جلسه آزمون لیسانس به پزشکی 1401 - 1402 

امروز لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون لیسانس به پزشکی سال ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ در سایت معاونت پزشکی دانشگاه تهران منتشر شد.

داوطلبان می بایست در زمان قید شده بر روی کارت خود در محل آزمون حاضر شده و مدارک لازم را به همراه خود داشته باشند.

برای مشاوره دریافت کارت ورود به جلسه لیسانس به پزشکی 1401 می توانید با این شماره 91300399_021 تماس بگیرید.