افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی در مقطع دکتری عمومی

8 مرداد 1401

به دستور رئیس جمهور ماده ‌واحده «افزایش ظرفیت پذیرش دندان‌پزشکی در مقطع عمومی» از سال 1401 به مرحله اجرایی شدن رسید.

براین اساس در سال ۱۴۰۱، ۱۰ درصد افزایش ظرفیت در رشته دندانپزشکی معادل 175 را شاهد خواهیم بود. هم چنین در سال های ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد افزایش ظرفیت در این رشته را خواهیم داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 91300399_021 تماس بگیرید.