آغاز تغییر محل آزمون ترم تابستان دانشگاه پیام نور 1401

10 مرداد 1401

 

بر اساس اطلاعیه سایت دانشگاه پیام نور، کلیه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد می توانند از هم اکنون تا 15 مرداد ماه 1401 با مراجعه به سامانه گلستان پیام نور جهت ثبت درخواست تغییر محل آزمون ترم تابستان خود اقدام کنند.