کنکور زبان

img
کنکور زبان
16 خرداد 1401

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری به منظور چینش صحیح انتخاب کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته طراح...

مشاهده
img
کنکور زبان
10 تیر 1401

تخمین رتبه کنکور

تخمین رتبه کنکور سراسری یکی از کارهایی است که داوطلبان پس از شرکت در کنکور سراسری به منظور پیشبینی ب...

مشاهده
img
کنکور زبان
11 تیر 1401

کنکور سال 1402چگونه برگزار می شود؟

کنکور سال 1402 بر اساس آخرین خبر منتشر شده از سوی سازمان سنجش ، با تغییراتی همراه است. داوطلبان کنکو...

مشاهده
img
کنکور زبان
28 خرداد 1401

رتبه قبولی زبان فرانسه

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان فرانسه و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته برای علاقه مندان به...

مشاهده
img
کنکور زبان
17 اردیبهشت 1401

رتبه قبولی زبان آلمانی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان آلمانی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته خصوصا برای علاقه من...

مشاهده
img
کنکور زبان
17 شهریور 1400

رتبه قبولی زبان ایتالیایی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان ایتالیایی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه ق...

مشاهده
img
کنکور زبان
17 شهریور 1400

رتبه قبولی زبان روسی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان روسی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی ...

مشاهده
img
کنکور زبان
28 خرداد 1401

رتبه قبولی زبان و ادبیات اسپانیایی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان و ادبیات اسپانیایی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد...

مشاهده
img
کنکور زبان
16 شهریور 1400

رتبه قبولی زبان و ادبیات ارمنی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان و ادبیات ارمنی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. ر...

مشاهده
img
کنکور زبان
18 اردیبهشت 1401

رتبه قبولی زبان و ادبیات ترکی استانبولی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان و ادبیات ترکی استانبولی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته بر...

مشاهده
img
کنکور زبان
17 شهریور 1400

رتبه قبولی زبان و ادبیات ژاپنی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان و ادبیات ژاپنی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. ر...

مشاهده
img
کنکور زبان
17 شهریور 1400

رتبه قبولی زبان و ادبیات چینی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان و ادبیات چینی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رت...

مشاهده
img
کنکور زبان
7 آبان 1400

منابع ادبیات کنکور

منابع ادبیات کنکور به دلیل اهمیت بالای درس ادبیات در کنکور سراسری و کسب رتبه و تراز عالی بسیار مهم ا...

مشاهده
img
کنکور زبان
7 آبان 1400

منابع عربی کنکور

منابع عربی کنکور با توجه به اهمیت بالای درس عربی در رشته انسانی و دروس عمومی رشته های ریاضی و تجربی ...

مشاهده
img
کنکور زبان
7 آبان 1400

منابع دینی کنکور

شناخت منابع دینی کنکور با توجه به نقش قابل توجهی که تاثیر درس دینی در کنکور دارد، بسیار مهم است. درس...

مشاهده
img
کنکور زبان
7 آبان 1400

منابع زبان انگلیسی کنکور

آشنایی با منابع زبان انگلیسی کنکور با توجه به نقش پررنگ زبان انگلیسی در میان دروس عمومی کنکور، بسیار...

مشاهده
img
انتخاب رشته زبان
23 اردیبهشت 1401

رتبه قبولی زبان انگلیسی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان انگلیسی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد.   ...

مشاهده
img
کنکور زبان
29 خرداد 1401

انتخاب رشته کنکور زبان

انتخاب رشته کنکور زبان، پس از قبولی در این کنکور، یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل کنکور می باشد که...

مشاهده