کنکور انسانی

img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی باستان شناسی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی باستان شناسی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبو...

مشاهده
img
کنکور زبان
10 تیر 1401

تخمین رتبه کنکور

تخمین رتبه کنکور سراسری یکی از کارهایی است که داوطلبان پس از شرکت در کنکور سراسری به منظور پیشبینی ب...

مشاهده
img
کنکور زبان
11 تیر 1401

کنکور سال 1402چگونه برگزار می شود؟

کنکور سال 1402 بر اساس آخرین خبر منتشر شده از سوی سازمان سنجش ، با تغییراتی همراه است. داوطلبان کنکو...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی علم اطلاعات و دانش شناسی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باش...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی کارشناسی چندرسانه ای

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی کارشناسی چندرسانه ای و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. ...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی روانشناسی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی روانشناسی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی ...

مشاهده
img
کنکور انسانی
30 خرداد 1401

رتبه قبولی آموزش ابتدایی

آموزش ابتدایی معمولاً اولین مرحله آموزش رسمی است که بعد از پیش دبستانی یا مهدکودک و قبل از دوره اول ...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی آموزش کودکان استثنایی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی آموزش کودکان استثنایی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. ...

مشاهده
img
کنکور ریاضی
30 خرداد 1401

رتبه قبولی حسابداری

رتبه قبولی حسابداری و درصد های مورد نیاز برای قبولی در رشته حسابداری به عنوان یکی از پر طرفدارترین ر...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی علوم قرآن و حدیث

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی علوم قرآن و حدیث و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. &nbs...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی فقه و حقوق

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی فقه و حقوق و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی اقتصاد

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی اقتصاد و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد.   رتبه ق...

مشاهده
img
کنکور ریاضی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی علوم ورزشی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی علوم ورزشی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی تاریخ اسلام

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی تاریخ اسلام و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد.   ر...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی جهانگردی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی جهانگردی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی ج...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی هتلداری

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی هتلداری و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد.   رتبه ...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی اقتصاد اسلامی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی اقتصاد اسلامی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قب...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی ادیان و مذاهب

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی ادیان و مذاهب و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قب...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی علوم تربیتی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی علوم تربیتی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبول...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی فلسفه

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی فلسفه و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی فلسف...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی کاردانی تربیت بدنی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی کاردانی تربیت بدنی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. &n...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی حقوق

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی حقوق و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی حقوق ...

مشاهده
img
کنکور انسانی
15 شهریور 1400

رتبه قبولی ارشد معارف اسلامی و حقوق

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی ارشد معارف اسلامی و حقوق و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باش...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی زبان شناسی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان شناسی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی روزنامه نگاری

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی روزنامه نگاری و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قب...

مشاهده
img
کنکور انسانی
15 شهریور 1400

رتبه قبولی روابط عمومی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی روابط عمومی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبول...

مشاهده
img
کنکور انسانی
15 شهریور 1400

رتبه قبولی علوم اجتماعی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی علوم اجتماعی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد.   ...

مشاهده
img
کنکور انسانی
15 شهریور 1400

رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. ر...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می با...

مشاهده
img
کنکور انسانی
15 شهریور 1400

رتبه قبولی علوم سیاسی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی علوم سیاسی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی علوم ارتباطات اجتماعی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی علوم ارتباطات اجتماعی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. ...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی مددکاری اجتماعی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی مددکاری اجتماعی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه ...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی مطالعات خانواده

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی مطالعات خانواده و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد.  ...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رت...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی الهیات و معارف اسلامی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی الهیات و معارف اسلامی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. ...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی جغرافیا

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی جغرافیا و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد.   رتبه ...

مشاهده
img
کنکور انسانی
16 شهریور 1400

رتبه قبولی مردم شناسی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی مردم شناسی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد.   رت...

مشاهده
img
کنکور انسانی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی تاریخ

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی تاریخ و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی تاری...

مشاهده
img
کنکور ریاضی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی تربیت بدنی و علوم ورزشی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد...

مشاهده
img
کنکور ریاضی
9 تیر 1401

تخمین رتبه سازمان سنجش

تخمین رتبه سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس میانگین درصدهای داوطلبان سال های گذشته و رتبه های بدست آمد...

مشاهده
img
کنکور تجربی
17 شهریور 1400

رتبه قبولی علوم قرآنی

مطلب زیر در مورد رتبه قبولی علوم قرآنی و درصد های مورد نیاز برای قبولی این رشته می باشد. رتبه قبولی...

مشاهده
img
کنکور زبان
7 آبان 1400

منابع زبان انگلیسی کنکور

آشنایی با منابع زبان انگلیسی کنکور با توجه به نقش پررنگ زبان انگلیسی در میان دروس عمومی کنکور، بسیار...

مشاهده
img
کنکور زبان
7 آبان 1400

منابع دینی کنکور

شناخت منابع دینی کنکور با توجه به نقش قابل توجهی که تاثیر درس دینی در کنکور دارد، بسیار مهم است. درس...

مشاهده
img
کنکور زبان
7 آبان 1400

منابع عربی کنکور

منابع عربی کنکور با توجه به اهمیت بالای درس عربی در رشته انسانی و دروس عمومی رشته های ریاضی و تجربی ...

مشاهده
img
کنکور زبان
7 آبان 1400

منابع ادبیات کنکور

منابع ادبیات کنکور به دلیل اهمیت بالای درس ادبیات در کنکور سراسری و کسب رتبه و تراز عالی بسیار مهم ا...

مشاهده
img
کنکور انسانی
11 تیر 1401

بودجه بندی کنکور انسانی 1402

بودجه بندی کنکور انسانی به داوطلبان رشته انسانی که با یک رشته در سطح سوالات حفظی سروکار دارند کمک خو...

مشاهده
img
کنکور انسانی
27 آذر 1400

منابع ریاضی کنکور انسانی

منابع ریاضی کنکور انسانی با توجه به اینکه درس ریاضی جزو دروس تخصصی در گروه انسانی می باشد، شناخت این...

مشاهده
img
کنکور ریاضی
29 خرداد 1401

جمع بندی کنکور سراسری

جمع بندی کنکور سراسری یکی از مهم ترین و موثر ترین تکنیک های مرور و جمع بندی مطالب و مباحث کنکوری می ...

مشاهده
img
کنکور سراسری
21 اردیبهشت 1401

آزمون های آزمایشی کنکور سراسری

آزمون آزمایشی به آزمونی گفته می شود که جهت آماده سازی و سنجش سطح علمی و توانایی داوطلبان، پیش از شرک...

مشاهده
img
کنکور سراسری
6 تیر 1401

تغییرات کنکور ۱۴۰۲

طبق اخبار منتشر شده از سازمان سنجش و آموزش کشور، کنکور سراسری از سال 1402 دچار تغییراتی می شود. لذا ...

مشاهده