کلاس های MHLE

برنامه زمانی دوره های آمادگی آزمون MHLE و MSRT در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

کلاس های آمادگی آزمون MHLE و MSRT در روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 16:45 تا ساعت 20 خواهد بود و در 10 هفته(2/5 ماه) که معادل 20 جلسه می باشد برگزار می شود.

 داوطلبان می توانند جهت ثبت نام با شماره تلفن های 66479520 و 66479523 تماس بگیرند.

 

جدول زیر مربوط به زمان شروع دوره و طول دوره می باشد.

تاریخ برگزاری دوره جهاد دانشگاهی تاریخ آزمون MSRT
از 6 مرداد تا 18 مهر 19 مهر
از 4 مهر تا 14 آذر 15 آذر
از 14 آذر تا 24 بهمن 25 بهمن
    سبد خرید