ثبت نام دوره جامع کنکور 1402 با برترین اساتید کشور آغاز شد. برای کسب اطلاعات کلیک کنید.
9 شهریور 1401

آزمون ملی دندانپزشکی

تماس با ما
دریافت مشاوره رایگان بصورت تلفنی

مطلب زیر در مورد تمامی جزئیات آزمون ملی دندانپزشکی و شرایط شرکت در آن می باشد.

آزمون ملی دندانپزشکی

آزمون ملی دندانپزشکی چیست؟

آزمون ملی دندانپزشکی داوطلبان دندانپزشکی خارج از کشور ( یا به اختصار، آزمون ملی دندانپزشکی )، آزمونی است به منظور اطمینان از سطح علمی دانش و اطلاعات علمی داوطلبان دندانپزشکی دانشگاههای مورد تایید خارج از کشور می باشد.

افرادی می توانند در آزمون ملی دندانپزشکی شرکت کنند که تحصیلات خود را در دانشگاه های معتبر مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خارج از کشور به پایان رسانده باشند و علاوه بر این در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت پرونده داشته باشند. آزمون ملی دندانپزشکی علاوه بر کارکردهای مختلفی که دارد، از سال ۹۷ به طور کامل جایگزین آزمون جایابی دندانپزشکی می شود. (آزمون جایابی دندانپزشکی برای ورودی های قبل از آگوست ۲۰۰۹ الزامی بود). به طور کلی این دسته آزمونها (همانند آزمون دستیاری و نیزآزمون علوم پایه دندانپزشکی) از آنجا که بر آینده تحصیلی و شغلی داوطلبان بسیار تاثیری مثبت میگزارد ، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردارند.

شرایط شرکت در آزمون ملی دندانپزشکی:

آزمون ملی دندانپزشکی بر اساس دستورالعمل اجرایی آزمون ملی داوطلبان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی برگزار می شود و برای شرکت در آزمون ملی دندانپزشکی باید دانشگاه محل تحصیل داوطلب در لیست دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت قرار داشته باشد علاوه بر این، .داوطلب باید ورودی بعد از آگوست ۲۰۰۹ باشد، در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کرده باشد. بر این اساس، فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه ی شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، مجاز به ثبت نام اینترنتی هستند.

دوره های آمادگی آزمون ملی دندانپزشکی در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

داوطلبان آزمون ملی می توانند برای آمادگی آزمون ملی دندانپزشکی در کلاس های جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران شرکت نمایند و از جزوات مکاتبه ای این مجموعه بهره مند شوند. داوطلبان می توانند برای ثبت نام در این دوره ها با شماره تلفن 66479510-021 تماس بگیرند.

مراحل آزمون ملی دندانپزشکی:

آزمون ملی دندانپزشکی در دوبخش نظری و عملی برگزار می شود. بخش نظری (تئوری) خود شامل دو بخش آزمون علوم پایه و آزمون دروس اختصاصی است که آزمون اختصاصی صبح و آزمون علوم پایه بعداز ظهر برگزار می شود.

زمان برگزاری آزمون ملی دندانپزشکی:

آزمون ملی دندانپزشکی دو نوبت در سال (تابستان و زمستان) برگزار می شود.

مکان برگزاری آزمون ملی دندانپزشکی:

آزمون ملی دندانپزشکی در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در شهر تهران برگزار می شود.

منابع آزمون ملی دندانپزشکی:

منابع آزمون ملی دندانپزشکی در بخش سوالات تخصصی

 

رشته آسيب شناسي دهان و فک و صورت

1- Oral and Maxillofacial Pathology. Neville. 4th edition. 2016

كليه فصول بجز فصول 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 18 و 19

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي آسيب شناسي دهان و فک و صورت

 

رشته ارتودانتيكس 

1- Contemporary Orthodontics. William R.Proffit. 5th edition. 2013

فقط فصول 1 ، 5 ، 6 و 7

و فصل 2 از صفحه 20 الي 50

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي ارتودانتيكس

 

رشته اندودانتيكس

1- Torabinejad M, Walton RE. Endodontics, Principle & Practice 5th edition. 2015

كليه فصول

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي اندودانتيكس

 

رشته بيماريهاي دهان و فک و صورت 

1- Dental Management of the medically compromised Patients. Little& Falace Miller Rhodus. 8th edition. 2013

مباحث ملاحظات دندانپزشکي در فصول 2 ، 4 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 22 و 23

2- كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي بيماريهاي دهان، فک و صورت

 

رشته پریودانتیکس

1- Clinical Periodontology. Caranza F. 12th edition. 2015

مباحث ملاحظات دندانپزشکي در فصول 2 ، 4 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 22 و 23

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي پريودانتيكس

 

رشته پروتزهاي دنداني

1- Fundamentals of Fixed Prosthodotics. Shillingburg HT.4th edition. 2012

كليه فصول بجز فصول 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 20 ، 22 ، 23 ، 27 ، 28 و 29

2- Mc Cracken’s Removable Partial Prosthodontics. Carr AB.12th edition. 2011

كليه فصول بجز فصول 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 19 ، 20 ، 24 و 25

3- Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. Zarb J.13th edition. 2013

كليه فصول بجز فصول 1 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 14 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23

4-كليه فصول كتاب هاي مرجع دندانپزشکي پروتزهاي دنداني

 

رشته پريودانتيكس

1- Clinical Periodontology. Caranza F. 12th edition. 2015

فصول 1 ، 3 ، 7 ، 23 ، 25 ، 29 و 45

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي پريودانتيكس

 

رشته جراحي دهان و فک و صورت

1- Contemporary Oral & Maxillofacial Surgery. Peterson. 6th edition. 2014

كليه فصول به غير از فصول بي حسي، اورژانس هاي طبي و تروما

2- Medical Emergencies in the Dental Office. Malamed. 7th edition. 2015

كليه فصول

3-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي جراحي دهان و فک و صورت

 

رشته دندانپزشكي ترميمي

1- Craig’s Restorative Dental Materials. 13th edition. 2012

فصول 9 و 10 (صفحه 162 تا 211 )

2- Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 6th edition. 2013

فصول 2 و 3 (صفحه 41 تا 113 )

فصل 16 (صفحه 429 تا 454 )

3- Summit’s Fundamental of Operative Dentistry. A Contemporary Approach 4th edition.

فصول 10 و 11 ( 249 تا 316 )

4- كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي دندانپزشكي ترميمي

 

رشته دندانپزشكي كودكان

1- Dentistry for the Child and Adolescent. McDonald. 9th edition. 2011

فصول 3 ، 10 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 و 27

2 -كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي دندانپزشكي كودكان

 

رشته راديولوژي دهان و فک و صورت

1- Oral Radiology, Principles and Interpretation. White and Pharoah. 7th edition. 2014

فصول 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 17 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 و 25

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي راديولوژي دهان و فک و صورت

 

رشته سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي (جامعه نگر)

1- Essential Dental Public Health. Daly B., Batchelor P., Treasure ET., Watt RG. 3th

فصول 1 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي

 

رشته مواد دندانی

1- Applied dental materials. McCabe JF and Walls A. 9th edition. 2008

فصول 6 ، 7 ، 8 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25 و 27

2-كليه فصول كتاب مرجع دندانپزشکي مواد دنداني به غير از فصول 1 ، 3 ، 12 ، 13 ، 18 و 19

 

رشته زبان انگليسي

سوالات زبان (عمومي) در حد Upper Intermediate طراحي خواهد شد.

 

منابع آزمون ملی دندانپزشکی در بخش سوالات آزمون علوم پایه پزشکی

   

آسیب شناسی

Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease: (Robbins Pathology) Last Edition

 

انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

Last Edition Medical parasitology , Markell

 

ایمنی شناسی

١- Basic Immunology by : Abul K. Abbas and A. H.Lichman Last Edition

٢- Cellular & Molecular Immunology by : Abul K.Abbas et al Last Edition

Medical Immunology by : D.Stites et al Last Edition-3

 

باکتری شناسی

١- Medical Microbiology , Jawetz et al. Last Edition

٢- Medical microbiology , Murray et al Last Edition

 

بیوشیمی

١- بيوشيمي براي دانشجويان دندانپزشكي (آخرين ويرايش)

2-بيوشيمي پزشكي (هيئت مؤلفان گروه بيوشيمي باليني دانشكده پزشكي تهران) (آخرين ويرايش)

٣) Text book of Biochemistry , Devlin Last Edition

٤) Principles of Biochemistrry , Lehninger Latst Edition

 

روانشناسی و مهارت های ارتباطی

زمينه روانشناسي هيلگارد (آخرين ويرايش)

درسنامه مهارتهاي ارتباطي در دندانپزشكي (آخرين ويرايش)

 

ژنتیک

١- اصول ژنتيك پزشكي Emery  (آخرين ويرايش)

٢) Essential medical Genetics , J. M. conner Last

 

سلامت دهان و جامعه

١- طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي، تاليف پارك (آخرين ويرايش)

٢-شبكه مراقبتهاي اوليه بهداشتي در ايران، دكتر كامل شادپور، انتشارات گسترش شبكههاي بهداشتي درماني كشور (آخرين ويرايش)

٣- سيماي بهداشت شهرستان، دكتر سيروس پيله رودي، انتشارات گسترش شبكههاي بهداشتي درماني كشور (آخرين ويرايش)

٤- گزيدهاي از مباني دندانپزشكي جامعه نگر (آخرين ويرايش)

 

علوم تشریحی 1و2و3

١-Snell Anatomy Last Edition

٢- Gray’s Anatomy for student Last Edition

٣-Langman ’s medical Embryology, sadler Last Edition3

بافت شناسي جان كوئيرا (آخرين ويرايش)

 

فیزیک پزشکی

١- فيزيك پزشكي براي دانشجويان پزشكي ودندانپزشكي، گروه مؤلفين-مدير تاليف آقاي دكتر محمد علي عقابيان (آخرين ويرايش)

٢-Christensen’s Physics of Diagnostic Radiolojy(Hardbound) Last Edition

٣- Authors Thomas S Curry, Patricia Ed Curry ,Dowdey Last Edition

 

فیزیولوژی

١- فيزيولوژي پزشكي گايتون (آخرين ويرايش)

٢-فيزيولوژي پزشكي گانونگ (آخرين ويرايش)

 

ویروس شناسی

١) Medical Microbiology, (Jawetz,Melnick,& Adelberg’s Medical Microbiology) Last Edition

 

اندیشه اسلامی

انديشه اسلامي يك- نوشته آيت الله جعفرسبحاني ودكتر محمد محمدرضايي- انتشارات نشر معارف

 

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامي ايران آخرين چاپ – چاپ معاونت امور اساتيد

 

تعداد شرکت کنندگان آزمون ملی دندانپزشکی:

تعداد داوطلبان آزمون ملی دندانپزشکی به علت حذف آزمون جایابی دندانپزشکی و جایگزینی آزمون ملی دندانپزشکی رو به افزایش است .هفتمین دوره آزمون ملی دانش آزمون ملی دندانپزشکی با حضور ۳۵۰ نفر شامل ۱۵۹ نفر زن و ۱۹۱ نفر مرد در پنجشنبه پنجم مردادماه ۹۶ در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

مراحل آزمون ملی دندانپزشکی:

آزمون ملی دندانپزشکی شامل دو مرحله نظری و عملی است که متقاضیان باید به ترتیب زیر در آنها شرکت کنند، قبولی در مرحله نظری آزمون شرط معرفی به مراحل بعدی در آزمون خواهد بود.

مرحله نظری آزمون ملی دندانپزشکی:

شامل دو بخش علوم پایه و دروس اختصاصی است که سهم نمره علوم پایه ۲۵ درصد و سهم نمره دروس اختصاصی ۷۵ درصد از نمره کل است.

داوطلبانی که پیش از این در آزمون علوم پایه شرکت کرده و قبول شده اند، با ارائه درخواست کتبی به مرکز خدمات آموزشی، می توانند از نتیجه قبولی قبلی استفاده و در بخش علوم پایه آزمون شرکت نکنند.

بخش 2: این بخش شامل کلیه دروس اختصاصی رشته دندانپزشکی عمومی است. توجه: نتیجه قبولی مرحله نظری آزمون ملی دندانپزشکی جهت ورود به مرحله عملی، به مدت یکسال معتبر باقی می ماند.

مرحله عملی آزمون ملی دندانپزشکی:

شامل بخش های پره کلینیک، کلینیک و درمان جامع (ارائه خدمات در فیلد) است.

بخش پره کلینیک: آزمون ملی دندانپزشکی به صورت ساختاری و بر اساس چک لیست استاندارد و معیارهای تدوین شده توسط کمیته آزمون ملی شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و با ذکر دقیق Requirement در چهار رشته ترمیمی، اندودانتیکس، ارتودانتیکس و پروتزهای ثابت و متحرک برگزار می شود. زمان برگزاری این آزمون در دو نوبت است که در هر سال تحصیلی مشخص و اعلام می شود. حد نصاب قبولی در این آزمون کسب نمره حداقل ۱۲ از ۲۰ است.

تبصره1: داوطلبانی که در این مرحله (پره کلینیک) موفق به کسب معدل ۱۷ و یا بالاتر شوند از امتحانات کلینیکی حداکثر ۳ بخش با تشخیص کمیته آزمون ملی معاف می شود و هزینه این ۳ امتحان را نیز پرداخت نمیکند. افراد با نظر کمیته آزمون ملی امکان ورود به مرحله بعدی را در همان ترم تحصیلی خواهند داشت.

بخش کلینیک: در این مرحله متقاضی در تمامی بخش های آموزشی (شامل دندانپزشکی ترمیمی، اندودانتیکس، پریودانتیکس، پروتزهای دندانی، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، ارتودانتیکس، بیماریهای دهان و تشخیص و رادیولوژی دهان و دندان) به درمان بیماران پرداخته و مسئولیت تامین بیمار در هر بخش به عهده میگیرد.

معرفی جهت این مرحله در دو نوبت در هر سال تحصیلی است و متقاضی موظف است پس از قبولی در مرحله پره کلینیک در آزمون این مرحله شرکت کند. کمیته آزمون ملی دندانپزشکی زمان، ضوابط و معیارهای آزمون ملی دندانپزشکی را مشخص و اعلام می کند. حدنصاب قبولی در این آزمون (بر اساس کیفیت درمان انجام شده، مشاهده و مصاحبه توسط اساتید در حین و پایان این مرحله۱۲ از ۲۰ است).

تبصره2: داوطلبانی که در این مرحله (کلینیک) موفق به کسب معدل ۱۷ و یا بالاتر شوند با نظر کمیته آزمون ملی از گذراندن بخشی از این مرحله (درمان جامع بیماران) معاف می شوند. در پایان به اطلاع می رساند، محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در آزمون ندارد اما در صورت عدم موفقیت داوطلب در امتحانات نظری و عملی مدرک وی قابل ارزشیابی یا معادل سازی نبود و جهت این افراد هیچگونه دوره تکمیلی در نظر گرفته نخواهد شد.

هزینه ثبت نام آزمون ملی دندانپزشکی در سال ۹۷:

هزینه ثبت نام آزمون ملی دندانپزشکی در سال ۹۷ ، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود که داوطلبان با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام، فرم ثبت نام را تکمیل می کنند.

 

یک نظر بنویسید

ارسال

نظرات

فرانک

سلام - ممنون از شما

نرگس

سلام. ايا براي تاييد مدرك و ازمون ملي نياز به معدل ديپلم بالا هست؟

علی

سلام مکان برگزاری آزمون ملی دندانپزشکی کجاست؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر آزمون ملی دندانپزشکی در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در شهر تهران برگزار می شود.

نازنین

هزینه ثبت نام آزمون ملی دندانپزشکی در سال 1402 چقدر هست؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر هزینه ثبت نام هر ساله متغیر است

حسین

منابع آزمون ملی دندانپزشکی رو میشه معرفی کنید؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر منابع آزمون ملی دندانپزشکی شامل،اندو،ارتودنسی،کودکان،پریودانتیکس،پروتزهای دندانی،بیماریهای دهان و فک و صورت،جراحی دهان و فک و صورت،رادیولوژی دهان و فک و صورت،ترمیمی،آسیب شناسی دهان و فک و صورت،سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی،مواد دندانی میباشد.

نسیم

سلام روز بخیر مراحل آزمون ملی دندانپزشکی به چه صورت هست؟

کارشناس همراه تحصیلی

سلام وقت بخیر آزمون ملی پزشکی عمومی شامل دو مرحله نظری و عملی می‌باشد